നെഫെർട്ടിറ്റി ഡയമണ്ട് കട്ട് പെൻഡന്റ് (14 കെ) - Popular Jewelry
ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡ് ഡയമണ്ട് കട്ട് പെൻഡന്റ് (14 കെ) (ചെറിയ വലുപ്പം) - Popular Jewelry ന്യൂയോർക്ക്